Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

Prawdziwym zadaniem nauczyciela nie jest dostarczanie odpowiedzi, 
ale stymulowanie pytań i zachęcanie do samodzielnych poszukiwań.

(A. Einstein)

serdecznie witamy

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym  działającą w oparciu o następujące akty prawne:

1. Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572  z  późn. zm.);
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537);
3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczyciel (Dz. U. z 2012  poz. 1196).

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zapewnia:


• kadrę o wysokich kwalifikacjach i dużym doświadczeniu zawodowym;
• zajęcia w pobliżu zamieszkania (miejsca pracy);
• możliwość dostosowania merytorycznych treści szkoleń do potrzeb odbiorcy;
• rózne formy zniżek w opłatach kursów, np. grupa z jednej placówki, udział w kolejnym kursie naszego Ośrodka, możliwość opłaty w ratach; możliwość negocjacji cen.

nasza oferta


"

KURSY
WYPOCZYNEK

"
"

KURSY
DOSKONALĄCE
WARSZTATY

"
"

SZKOLENIA
RAD PEDAGOGICZNYCH
I RODZICÓW

"


Fundacja BURSZTYNOWYM SZLAKIEM

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?